با استفاده از اینترنت هوشمند میتوانید در هر ساعت از شبانه روز از طریق شماره های زیر بدون نیاز به تهیه کارت و یا ایجاد اشتراک ، بدون Username و Password از اینترنت استفاده نمایند.در این روش هزینه کارکرد بر مبنای هر دقیقه 5 تومان میباشد که این هزینه را دو ماه بعد ، با قبض تلفن پرداخت مینمائید. این شبکه هوشمند با بهره گیری از فناوری های پیشرفته خود ، تجربه اینترنتی با کیفیت را برای شما فراهم می آورد.90935110نحوه استفاده از اینترنت هوشمند:

شما میتوانید مانند شکلهای زیر قسمتهای Usarname , Password را کاملا خالی رها کرده و یکی از شماره های شبکه هوشمند را در قسمت Dial وارد نمایید. Dial-up Connection شما مانند تصاویر زیر خواهد بود.

امتیازات خدمات شبکه هوشمند:

امکان برقراری ارتباط بدون نیاز به شناسه کاربری و کلمه عبور . اتصال برقراری ارتباط در هر ساعت از شبانه روز و تمام روزهای سال به اینترنت در صورت دسترسی نداشتن به کارت اینترنت یا اشتراک . محاسبه هزینه ارتباط به صورت دقیقه ای و پرداخت آن از طریق قبض تلفن به شرکت مخابرات.